Aseansummit
หน้าหลัก arrow ข่าวทันเหตุการณ์ arrow ข่าวสารล่าสุด arrow พระราชินีเสด็จฯ รพ.จุฬา
เมนูหลัก
หน้าแรก
ผู้บังคับบัญชาของ สตช.
ผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูธรภาค 7
10 ชาติอาเซียน
10 ประเทศอาเซียน
ข่าวทันเหตุการณ์
ASEANSUMMIT 14th
แจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการ
มุมนักข่าว
อาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 14
สถานีวิทยุออนไลน์ ภ.7
พระราชินีเสด็จฯ รพ.จุฬา PDF พิมพ์ อีเมล


พระอาการพระหทัยเต้นผิดจังหวะ แพทย์ถวายการรักษาจนปกติ
เสด็จฯกลับ
'วังไกลกังวล'แล้ว! แย้มพระสรวล-โบกพระหัตถ์

                สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เข้า รพ.จุฬาลงกรณ์ เมื่อคืน 15 ก.พ.ที่ผ่านมาหลังมีอาการพระหทัยเต้นผิดจังหวะ คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจและรักษาจนพระหทัยเต้นเป็นปกติพระองค์เสด็จฯ กลับวังไกลกังวล เผย พระบรม พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯทรงเยี่ยมพระอาการ ก่อนเสด็จฯกลับ พระราชินี ทรงแย้มพระสรวล-โบกพระหัตถ์ให้ประชาชนที่เฝ้าส่งเสด็จฯ แพทย์ ระบุ พระหทัยช่องบนเต้นเร็วกว่าพระหทัยช่องล่าง ได้ถวายโอสถทางเส้นเลือด เปลี่ยนระบบการเต้นของพระหทัย ใช้เวลา 17 นาที พระอาการดีขึ้น ไม่มีโรคแทรกซ้อน เผย แพทย์กราบทูลฯให้พระองค์ทรงพักผ่อนและทรงงานน้อยลง
 
                เมื่อ วันที่ 16 ก.พ. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปทรงตรวจพระหทัย ความว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระอาการพระหทัยเต้นผิดจังหวะ คณะแพทย์ จึงเชิญเสด็จเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อตรวจพระอาการเมื่อคืนวันอาทิตย์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2552 คณะแพทย์ ได้ถวายการตรวจและรักษาจนพระหทัยเต้นเป็นปรกติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับวังไกลกังวลแล้วในวันนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2552
 
                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตึก สก. รพ. จุฬาลงกรณ์ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯมาประทับที่ชั้น 20 เพื่อรักษาพระอาการประชวรนั้น ตลอดทั้งวันมีข้าราชบริพาร แพทย์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญต่าง ๆ นำแจกันดอกไม้มาถวาย โดยในช่วงเที่ยง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ นำแจกันดอกไม้ถวาย
 
                ในเวลา 17.05 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มายังตึกสก. รพ.จุฬาฯ เพื่อติดตามพระอาการประชวร ในเวลา 17.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จยังรพ.จุฬาลงกรณ์ เพื่อติดตามพระอาการประชวร
 
                นอกจากนี้ยังมีข้าราชบริพารและคณะ แพทย์ อาทิ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองราชเลขาธิการ ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.ล.ปียาภัสร์ ภิรมย์ภักดี ท่านผู้หญิง นราวดี ชัยเสนียม ฯลฯ รศ.นพ.อดิศร ภัทราดูรย์ ผอ.รพ.จุฬาฯและคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ นอกจากนี้ยังมี รศ.นพ.ธีรพงศ์ เจริญวิทย์ รศ. นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ รศ.นพ.สมพงษ์  สุวรรณวลัยกร รอง ผอ.รพ.จุฬาฯ เดินทางมาเพื่อเตรียมการส่งเสด็จฯ
 
                ในเวลา 18.01 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯลงจากชั้น 20 ตึกสก. ทรงมีสีพระพักตร์สดใส สวมฉลองพระองค์สีเขียวปีกแมลงทับ สนับเพลาสีดำ ทรงพระดำเนิน ด้วยพระองค์เอง ตลอดทางที่ทรงพระดำเนิน ข้างพระวรกาย มีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระดำเนินตามโดยประคองพระหัตถ์ ซ้ายและขวา เมื่อเสด็จฯถึงหน้าตึก สก. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวลให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ
 
                หลังจากนั้นระหว่างขึ้นประทับรถพระที่นั่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงก้มกราบ ขณะที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เช่นเดียวกัน หลังจากนั้นพระองค์เสด็จฯประทับรถยนต์พระที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 1ด-9902 เสด็จฯกลับวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
                รศ. นพ.อดิศร ภัทราดูรย์ ผอ.รพ.จุฬาฯ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา แพทย์ประจำพระองค์ตรวจพบการเต้นของพระหทัยช่องบน เต้นผิดปรกติ ราว 200-300 ครั้งต่อนาที ซึ่งถือว่าเร็วกว่าพระหทัยช่องล่างที่เต้นราว 100 กว่าครั้งต่อนาที กรณีนี้ถือเป็นอาการผิดปรกติของ หัวใจช่องบน ระหว่างนั้นพระองค์ทรงประทับ อยู่ที่วังไกลกังวล แพทย์ประจำพระองค์ จึงทูลเชิญเสด็จฯมารับการรักษาที่รพ.จุฬาฯ ในเวลาประมาณ 22.00 น.
 
                รศ. นพ.อดิศร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้คณะแพทย์ได้ถวายโอสถทางเส้นเลือด เพื่อเปลี่ยนระบบการเต้นของพระหทัยให้เป็นปรกติ หลัง จากถวายยาราว 17 นาที อัตราการเต้นของพระหทัยก็ปรกติ คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดอีกราว 1 ชั่วโมง และขอให้ประทับรักษาที่ รพ.จุฬาฯเมื่อเฝ้าดูพระอาการมาจนถึงวันที่ 16 ก.พ.พบว่าอยู่ในภาวะปรกติ ไม่มีโรคแทรกซ้อน คณะแพทย์จึงให้เสด็จฯกลับได้
 
                ผอ.รพ.จุฬาฯ กล่าวอีกว่า อาการของโรคดังกล่าวอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายของผู้ที่อายุมาก ๆ หรืออาจมีสาเหตุของการที่พักผ่อนไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตามสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีแพทย์ถวายการรักษาประจำพระองค์ จึงไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแต่เหตุที่ประชวรคงเป็นเพราะพระองค์ทรงงาน หนักมาก คณะแพทย์จึงกราบบังคมทูลขอให้ทรงงานน้อยลง เพื่อให้ทรงมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อาการลักษณะนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน หากตรวจพบแล้วไม่รับการรักษาก็ถือว่าเป็นอันตราย ส่วนกรณีนี้แพทย์ถวายการรักษาจนหายพระอาการ ประชวรรวดเร็วจึงไม่มีอะไรน่าห่วง

ที่มาจาก 

07 ธ.ค. 2019 11:34น.

Aseansummit, Powered by Joomla!; free resources by SG web hosting